Mirko Duspara

Potpisan Ugovor o nastavku radova na projektu sanacije odlagališta otpada „Vijuš“

 

Potpisan Ugovor o nastavku radova na projektu sanacije odlagališta otpada „Vijuš“Gradonačelnik Mirko Duspara danas je  potpisao ugovor o nastavku radova na projektu sanacije odlagališta otpada „Vijuš“ s predstavnikom tvrtke Presoflex Gradnja d.o.o iz Požege. Temeljem ranije provedenog postupka javnog natječaja za izvođača radova je izabrana zajednicu ponuditelja tvrtka Presoflex Gradnja d.o.o iz Požege i tvrtka Werkos d.o.o. iz Osijeka. Vrijednost radova na novoj fazi projekta sanacije deponije „Vijuš“ iznosi oko 3.980.445,81 kuna, a Fond za zaštitu okoliša sufinancira 60 posto tog iznosa.

Ovom fazom radova na projektu predviđeno je uređenje ulazno-izlazne zone deponije „Vijuš te radovi na izgradnji asfaltiranog platoa za privremeno skladištenje i razvrstavanje otpada sa svom potrebnom infrastrukturom. Također, na gradskoj deponiji postavit će se i kolna vaga koja bilježi količinu uvezenog komunalnog otpada. Projektnim aktivnostima predviđena je i izgradnja sabirnog bazena za otpadne vode, te separatora i taložnika ulja i masti, jednako kao i izgradnja platoa za pranje vozila za odvoz otpada u ulazno-izlaznoj zoni deponije. Rok za izvođenje radova je 4 mjeseca od službenog uvođenja izvođača radova u posao.

Kako je istaknuo gradonačelnik Duspara Slavonski Brod je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji će, sukladno dosadašnjoj dinamici projekta sanacije deponije, u zadanom zakonskom roku urediti i sanirati gradsko odlagalište otpada. Grad još od 2007. godine radi na odvojenom prikupljanju otpada. Tako u stambenim naseljima postoje „zeleni otoci“ koji građanima omogućuju primarnu selekciju otpada. Krajem prošle godine građani u kućanstvima su dobili i novih 12.500 PVC kanti za odlaganje papira, a ovih dana kreće i pilot projekt dostave 2.270 PVC kanti za odlaganje biootpada građanima s područja mjesnog odbora „Dr. Ante Starčević“. Da su u Slavonskom Brod napravljeni veliki pomaci po pitanju zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša, potvrđuje i podatak o smanjenju ukupne količine komunalnog otpada za 13.000 tona u posljednjih šest godina.

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica Arhiva Potpisan Ugovor o nastavku radova na projektu sanacije odlagališta otpada „Vijuš“

mt_ignore